Polityka prywatności

 1. Korzystanie z usług serwisu arp.waw.pl wiąże się z zaakceptowaniem kwestii formalnych związanych z udostępnianiem i przepływem danych dotyczących klientów. Prosimy o zapoznanie się z poniższą polityką prywatności serwisu arp.waw.pl, należącego do firmy A.R.P. Artykuły Reklamowe Poligrafia Renata Stępniewska
   
 2. A.R.P. Artykuły Reklamowe Poligrafia Renata Stępniewska w pełni respektuje i szanuje prawo użytkowników i klientów do prywatności i ochrony danych osobowych - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) – zwanych dalej „RODO”. Dane są również chronione zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   
 3. Administrator danych
  Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez arp.waw.pl jest firma:
  A.R.P. Artykuły Reklamowe Poligrafia Renata Stępniewska
  ul. Długa 23N
  05-270 Marki
  NIP: 5251552981
  REGON: 011951103
   
 4. Prawa klienta
  Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawo przenoszenia swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych.
  Klient posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy "RODO".
  Podane przez klienta danych osobowych jest wymogiem ustawowym i umownym oraz jest obowiązkowe. Niepodanie tych danych uniemożliwi wykonanie usługi.
   
 5. Dane zbierane podczas rejestracji
  Podczas rejestracji klientów prosimy o podanie takich danych jak: imię i nazwisko, adres siedziby firmy, numer identyfikacyjny NIP, telefon, adres e-mailowy oraz hasło, z którego klient zamierza korzystać. Dane klienta bedą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
   
 6. Dane zbierane podczas transakcji zakupu
  Niezbędne do dokonania transakcji w sklepie arp.waw.pl jest przekazanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres siedziby firmy, numer identyfikacyjny NIP, numer telefonu, adres dostawy, oraz dane dotyczące formy płatności. Dane klienta bedą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
   
 7. Dane zbierane automatycznie
  Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
   
 8. Dane zbierane podczas kontaktu
  W przypadku kontaktu ze sklepem arp.waw.pl poprzez strony internetową, telefon, pocztę email, itp. przekazywane są dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp. Wszystkie uzyskane dane osobowe są chronione i wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych i marketingowych, na potrzeby serwisu arp.waw.pl zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz „RODO”.
   
 9. Wykorzystywanie danych klientów
  Dane zbierane podczas rejestracji w serwisie arp.waw.pl będą wykorzystane w celu:
  a) realizacji zamówień, w tym z udziałem podmiotów przetwarzających, tj. operator płatności, firma kurierska, firma księgowa,
  b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na A.R.P. Artykuły Reklamowe Poligrafia Renata Stępniewska,
  c) monitorowania zapotrzebowania i oczekiwań klientów,
  d) przedstawiania informacji oraz ofert handlowych za pośrednictwem komunikacji telefonicznej oraz email (w tym newsletter), na podstawie udzielonej przez klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, aktów wykonawczych i przepisów ustaw szczególnych.
   
 10. Odbiorcą danych osobowych klienta mogą być osoby i podmioty wskazane w:
  a) ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  b) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa,
  oraz właściwych aktach wykonawczych i w przepisach ustaw szczególnych.
   
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej i brak jest stwierdzenia przez właściwą Komisję odpowiedniego stopnia ochrony.
   
 12. Dane osobowe klienta są przetwarzane i przechowywane przez okres 60 miesięcy od realizacji ostatniego zamówienia oraz okresy, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa, ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz właściwych aktach wykonawczych i w przepisach ustaw szczególnych. Dane osobowe mogą być przetwarzane również w terminie późniejszym, o ile nie zmieni się cel przetwarzania.
   
 13. Sposoby kontaktu z klientami
  Po dokonaniu transakcji zakupu towaru, firma A.R.P. Artykuły Reklamowe Poligrafia Renata Stępniewska stosuje kontakt emailowy w celach informacyjnych na temat przebiegu zamówienia oraz w celu dodatkowych ustaleń dot. transakcji. Ważne informacje i ustalenia firma rozwiązuje drogą telefoniczną.
  Jeśli klient korzysta z Newslettera sklepu arp.waw.pl, otrzymywać będzie na skrzynkę emailową wiadomości z aktualnościami związanymi z działalnością serwisu arp.waw.pl.
   
 14. Kwestia zmiany danych osobowych i adresowych
  Po zalogowaniu się do systemu, można wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częscią faktury VAT.
  Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.
   
 15. Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")
  Strona internetowa sklepu arp.waw.pl może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji przeglądarki klienta podczas korzystania z naszej strony. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, użytkownika i jego danych osobowych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę.
   
 16. Zabezpieczenie danych osobowych klienta
  Komunikacja między serwerem a komputerem klienta odbywa się przy korzystaniu z protokołu SSL (Secure Socket Layer), a nasze bazy danych są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.
   
 17. Zmiany polityki prywatności
  Firma A.R.P. Artykuły Reklamowe Poligrafia Renata Stępniewska zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.
   
 18. Inspektor ochrony danych osobowych
  W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem danych osobowych pod adresem email: biuro@arp.waw.pl